Vinhomes Central Park – Trần Duy Thắng - 01 tháng 10 năm 2017

  •  Khách hàng: Trần Duy Thắng
  •  Địa chỉ: Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, HCM
  •  Hạng mục: Thiết kế nội thất
  •  Year: 2017