Biệt thự – Lê Trần Mạnh - 01 tháng 12 năm 2017

  •  Khách hàng: Lê Trần Mạnh
  •  Địa chỉ: Thôn 6, Cát Quế, Hoài Đức,Tp.Hà Nội
  •  Hạng mục: Thiết kế nhà, nội thất
  •  Year: 2017