Biệt thự - Lê Quynh - 01 tháng 12 năm 2017

  •  Khách hàng: Lê Quynh
  •  Địa chỉ: Q5, Tp.Hồ Chí Minh
  •  Hạng mục: Thiết kế nội thất
  •  Year: 2017